Cty TNHH SX MTV VIỆT PHÁT THỊNH

Cty TNHH SX MTV VIỆT PHÁT THỊNH

Cty TNHH SX MTV VIỆT PHÁT THỊNH

Liên hệ

Công ty TNHH MTV Việt Phát Thịnh

Địa chỉ : khu phố Bình Thuận, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương

Hotline: 0650 - 371584950

Email: vpt2008@163.com

website: sanxuathumypham.com

                ximanhuacaocap.com